Gemeentelijk belastingreglement op de vergunningen bestemd voor het exploiteren van een taxidienst

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

De gemeente is niet verplicht om taxivergunningen op het grondgebied van de gemeente te belasten, maar als de gemeente daarvoor kiest, moet ze zich houden aan de maximumtarieven, aan te passen aan de evolutie van het indexcijfer, die bepaald zijn in het decreet op het personenvervoer. Als eenzelfde voertuig zowel ingezet wordt voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) als voor taxidiensten, is de vergunninghouder zowel de belasting op de VVB-vergunning verschuldigd als de eventuele gemeentelijke belasting op de taxidiensten. De decreetgever heeft hetzelfde tarief vastgesteld voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest om te voorkomen dat ondernemingen zich vestigen waar de belasting het laagst is.

Het reglement dat u hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.