Gemeentelijk belastingreglement op de handhaving van afkoppeling van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool en in zones van collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties

Datum bekendmaking maandag 21 september 2020
Datum besluit donderdag 17 september 2020

De gemeente moet een optimaal gescheiden rioolstelsel met een optimale afkoppeling op woningniveau realiseren om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies van het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van rioleringswerken. Het is dus zowel voor de goede werking van het gescheiden rioolstelsel als voor het bekomen van de investeringstoelagen van het Vlaamse Gewest noodzakelijk dat elke particuliere afkoppeling ook effectief wordt uitgevoerd. Het is daarom aangewezen om een belasting te voorzien voor situaties waarin nagelaten wordt om af te koppelen, zodat ook die personen aangezet worden de afkoppeling te realiseren.

Een aantal kleine aanpassingen worden aangebracht naar aanleiding van het vaststellen van het toelagereglement 'Afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool en het retributiereglement aansluitingsvergoeding bij collectief plaatsen beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s)'.