Gemeente werkt samen met de school voor de nieuwe invulling van de Sint-Godelievekerk in Baliebrugge en omgeving

Gepubliceerd op donderdag 7 sep 2023 om 08:08 uur

Dat de gemeente de kerk in Baliebrugge een nieuwe inrichting wil geven voor het lokale gemeenschapsleven, is niet nieuw. Het kerkgebouw is voor de gewone kerkdiensten te groot. Tegelijk wil de gemeente het kerkgebouw goed onderhouden. Dat vraagt voor zo’n groot gebouw een groot budget. Daarom zet de gemeente de deur van de kerk meer open. Een ruimer maatschappelijk gebruik compenseert de kosten die gemaakt moeten worden.

Architecturaal leent de kerk van Baliebrugge zich hier goed toe. Er is een mooie open middenbeuk (het ‘schip’) die polyvalent gebruik mogelijk maakt. De gemeente stelde een ontwerper aan die van de huidige kerk een hedendaagse warme plek maakt voor de Baliebruggenaar: met ruimte voor kleine misvieringen, bib, kinderopvang en het lokale gemeenschapsleven.

Bij de finalisering van de technische plannen eind vorig jaar bleek echter dat het voorziene budget zwaar werd overschreden. Dit door extra onvoorziene werken, aanpak betonrot, duurzaamheidsinvesteringen, stijgende kosten van de grondstoffen ...

Het gevolg? De gemeente moest zich beraden. Het is belangrijk een correcte keuze te maken. Een keuze die rekening houdt met het beschikbare budget en toch biedt wat Baliebrugge nodig heeft.

Intussen was er bij de Vrije Basisschool een groot probleem opgedoken. Een audit toonde serieuze tekortkomingen aan het schoolgebouw langs de Torhoutsestraat. Eerst dacht de scholengroep aan renovatie, maar dat bleek niet de meest toekomstgerichte keuze.

Er werd gekeken hoe gemeente en school konden samenwerken. Het is voor een dorp immers belangrijk dat er een kleuter- en lagere school kunnen blijven. Daarom werd een masterplan uitgetekend voor de buurt, waarin ook de toekomst van de school is meegenomen:

  • In dit plan wordt het kerkgebouw ook intensief gebruikt door de school. Er komen een bewegingszaal en een eetruimte voor de school in de kerk. Hiervoor komt een verdieping in de kerk.
  • De lagere school verhuist naar een nieuw gebouw dat komt op de hoek van de Vrijgeweidestraat / Baliebruggeplein.
  • Er komt een nieuw plein tussen school en kerk. Dit plein dient als speelplaats voor de school. En op de schoolvrije uren kan het gebruikt worden door jeugd en verenigingen.
  • De schoolsite in de Torhoutsestraat wordt gesloten en de grond wordt verkocht aan de gemeente.
  • Het gebouw d’Oude Kerke wordt opgefrist en exclusief door de school gebruikt.

  • De plannen voor de Torhoutsestraat ter hoogte van de schooltoegang moesten worden aangepast. Er zal daar op termijn immers geen schooltoegang meer zijn. Door die aanpassingen starten de riolerings- en wegenwerken later dan voorzien.