Gebruiksreglement voor de hondenlosloopzone op de Legendalesite

Datum bekendmaking vrijdag 26 februari 2021
Datum besluit donderdag 25 februari 2021

In het kader van een landinrichtingsproject en in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij werd een hondenlosloopzone aangelegd op de Legendalesite, met toegang langs de Hertendreef.

Om de goede orde te krijgen op de losloopzone en degelijke afspraken te maken met de gebruikers, is een gebruiksreglement het aangewezen middel. Daarbij is een toetsing gebeurd met de regels op andere losloopterreinen en in de hondenscholen.

Gezien de bepalingen in titel VI van het Algemeen Politiereglement over dieren en het omgaan met honden, is het aangewezen om dit reglement als bijlage toe te voegen aan het Algemeen Politiereglement.