Geboorteakte: uittreksel aanvragen

Vraag uittreksel akte geboorte aan

Inhoud

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte. Deze wordt ook ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de ouders (indien hun afstamming vast staat)

Voorwaarden

Wie kan een afschrift (oorspronkelijke gegevens van de akte met alle latere wijzigingen) of uittreksel (actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek) aanvragen?

  • de betrokkene zelf
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • jouw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Vraag de akte aan via het digitaal loket (knop bovenaan).