Geboorteaangifte doen

Inhoud

Elke geboorte van een kind op het grondgebied van de gemeente Oostkamp moet geregistreerd worden bij de gemeente Oostkamp.

Voorwaarden

 • Het kind wordt op grondgebied Oostkamp geboren.
 • De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte.
 • Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte.

Procedure

 • Maak voor de aangifte van de geboorte een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kindje geboren is.
 • De aangifte van geboorte moet gebeuren door de wettige ouders (moeder, vader/meemoeder* of beiden samen). De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven als hij of zij gehuwd is met de moeder of als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Sinds 1 juni 2014 kunnen de ouders een keuze maken voor de naam van het kind:

 • Naam van de vader of de meemoeder
 • Naam van de moeder
 • Dubbele naam samengesteld uit de namen van de ouders in de door de ouders gekozen volgorde.

Voorwaarden voor de naamkeuze:

 • Het kind is Belg.
 • Het kind is het eerste gemeenschappelijk geboren kind van de ouders.
 • Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de naam van beide ouders, in alfabetische volgorde.
 • Er kan slechts eenmaal van het keuzerecht gebruik gemaakt worden. Ieder volgend gemeenschappelijk kind krijgt automatisch dezelfde naam als het eerste kind.
 • Is het kind geen Belg, dan wordt de naam van het kind bepaald door de naamwetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit.

Na de aangifte ontvangt de aangever volgende documenten:

 • Attest voor de ziekteverzekering
 • Bijkomende geboorte-attesten. Deze zijn vrij te gebruiken voor geboorteverlof, vakbondspremie, hospitalisatieverzekering …
 • Formulier van vaccinatie tegen poliomyelitis. Ouders moeten ervoor zorgen dan hun kind wordt ingeënt tegen kinderverlamming (poliomyelitis) vóór de leeftijd van 18 maanden.

*een meemoeder is een vrouw die de echtgenote of partner is van de biologische moeder van een kind en die dat kind samen met de biologische moeder als ouder opvoedt. 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van beide ouders; voor niet-Belgische ouders: verblijfskaart en paspoort
 • Formulier “Model 1 – Geboorte van een levend kind”. Dit document ontvang je van de vroedvrouw of de arts die de bevalling heeft bijgewoond.
 • Huwelijksakte (indien gehuwd in het buitenland)
 • Erkenningsakte als deze niet in België is opgemaakt.