Geactualiseerd intern huurreglement OCMW-woningen

Datum besluit dinsdag 20 februari 2018

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel, stipuleert dat het OCMW als verhuurder dient te beschikken over een intern huurreglement.


Dit is een openbaar document waarin het OCMW de aan zijn specifieke situatie aangepaste concrete regels vastlegt onder meer ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007.