G-sport

Inhoud

G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn.

Er bestaan sporttakken die specifiek zijn voor bepaalde beperkingen, zoals showdown of torbal voor mensen met een visuele beperking. Maar ook alle andere sporten kunnen onder de noemer ‘G-sport’ vallen.

De focus ligt bij G-sport op de mogelijkheden van de sporter. Zo kunnen kinderen en volwassenen hun sportieve talenten maximaal ontplooien, ongeacht hun beperking.

Als we het over sporten hebben, bedoelen we ook bewegen. Recreatief of competitief. In clubverband of ongebonden. Door jong en minder jong. G-sport is ... gewoon sport!

Als gemeente ondersteunen en promoten we het aanbod naar deze doelgroep. We hebben ook enkele lokale sportclubs die met onze ondersteuning een specifiek sportaanbod voorzien.

Op de website van Sport Vlaanderen vind je een overzicht van het aanbod in de regio en de lijst met het overzicht van de G-sportkampen in West-Vlaanderen.