Financiële steun aan asielzoekers

Inhoud

Personen met een geldige verblijfstitel die geen recht hebben op maatschappelijke integratie/leefloon, kunnen een financiële steun genieten. Het bedrag is gelijk aan het leefloon. Ook asielzoekers die een attest "geen toewijzing materiële steun" hebben ontvangen of van wie de toewijzing aan opvang in het kader van de materiële steunverlening werd geschrapt, hebben recht op financiële steun.

Voorwaarden

 • Je verblijft in de gemeente Oostkamp.
 • Je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister of wachtregister.
 • Je komt niet in aanmerking voor het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon.
 • Je beschikt over onvoldoende bestaansmiddelen.
 • Je kan geen recht laten gelden op een andere vorm van inkomsten bv. werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, onderhoudsgeld ...

Procedure

 • Neem telefonisch of via mail contact met ons op.
 • Via een eerste gesprek en eventueel verdere gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd.
 • Op basis van het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een beslissing.
 • Bij toekenning wordt de steun uitbetaald aan jou en wordt je verder sociaal-financieel begeleid.
 • Indien wettelijk toegelaten, wordt via trajectbegeleiding gezocht naar een passende tewerkstelling.

Wat meebrengen

 • Je identiteitsdocumenten.
 • Je verblijfsdocumenten.
 • Eventueel een bewijs van inkomsten.
 • Bij inschrijving wachtregister: document niet-toewijzing of schrapping opvang in het kader van materiële steunverlening.

Kostprijs

De bedragen van financiële steunverlening zijn gelijk aan deze van het leefloon.