Euthanasie: wilsverklaring

Inhoud

Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood. Dit kan echter niet zomaar. Er moet rekening gehouden worden met wettelijk vastgestelde voorwaarden. De huisarts is in eerste instantie de meest geschikte gesprekspartner om je hierover verder te informeren.

Bij de gemeente kan een wilsverklaring euthanasie geregistreerd worden. Deze wilsverklaring is echter enkel uitvoerbaar in geval je in een onomkeerbare coma terecht zou komen. De wilsverklaring euthanasie wordt door de dienst Burgerzaken geregistreerd in een database van de FOD Volksgezondheid. Artsen hebben toegang tot deze database en kunnen deze raadplegen indien nodig. Een wilsverklaring euthanasie moet schriftelijk opgesteld en ingediend worden.

Procedure

Voor meer informatie over de registratie van de wilsverklaring euthanasie of het correct invullen van de wilsverklaring euthanasie, maak je een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Ingevuld formulier wilsverklaring euthanasie
  • Kopie van de identiteitskaart van de getuigen

Kostprijs

Gratis