Erkenning Oostkampse verenigingen en organisaties: voorwaarden en aanvraag

Aanvraag erkenning vereniging of organisatie

Inhoud

De gemeente ondersteunt verenigingen en organisaties die in onze gemeente actief zijn. Deze steun kan bestaan uit logistieke steun (ter beschikking stellen van accommodatie en materiaal tegen de vastgestelde tarieven), communicatieve steun (door informatieverspreiding via de gemeentelijke communicatiekanalen) en/of financiƫle ondersteuning (voor de Oostkampse erkende verenigingen, op basis van de voorwaarden die in het specifiek toelagereglement worden gesteld).

Enkel door de gemeente Oostkamp erkende verenigingen/organisaties komen voor een of meerdere van deze ondersteuningsvormen in aanmerking. Wil je dus als Oostkampse vereniging/organisatie erkend worden, dan dien je hiervoor een aanvraagformulier in. De erkenningsvoorwaarden vind je in het reglement (geldig voor de periode 2020-2025).

Een erkenning is niet beperkt in de tijd, op voorwaarde dat de vereniging/organisatie blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Procedure

Wie als Oostkampse vereniging/organisatie erkend wil worden, moet een aanvraagformulier indienen via het digitaal loket.