Erfgoedmolen De Wieke

Begin 2022 heeft het Oostkampse gemeentebestuur het beheer van De Wieke, de laatste molenromp in Oostkamp, aan de Erfgoedraad in gebruik gegeven. Het gebruik van de molen is dan ook een mooi statement hoe een gebouw met erfgoedwaarde een nieuwe invulling kan krijgen. Het is de bedoeling om deze locatie uit te bouwen als een Erfgoedmolen waar lokale activiteiten rond erfgoed, en dit in de ruimste betekenis, kunnen doorgaan. Zowel activiteiten georganiseerde door de Erfgoedraad als door derden die met of rond lokaal erfgoed willen werken kunnen er plaatsvinden.

Op zondagvoormiddag 10-12 is er publiekswerking. Ga gerust eens langs!

Wat doet de Erfgoedraad?

De Erfgoedraad is een gemeentelijke adviesraad die het erfgoedbeleid in Oostkamp ondersteunt. Ze verleent advies op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. De Erfgoedraad bestaat uit telkens twee leden van de vier heemkringen (Heemkring Hertsberge – Heemkring Oostkamp – Heemkring Ridefort Ruddervoorde en Lamme Goedzak) aangevuld met zes vakspecialisten die professioneel bezig zijn met erfgoed.

Binnen de Erfgoedraad zijn een aantal werkgroepen actief:

  • publieksgerichte werking (organisatie van o.a. Open Monumentendag en Erfgoeddag),
  • roerend erfgoed (o.a. inventarisatie van het kunstpatrimonium van de kerken),
  • verenigingenarchief (depot voor archief van verenigingen en ondersteuning van verenigingen bij archiefvorming),
  • straatnamencommissie ( voorstel voor nieuwe straatnamen), landschapserfgoed (o.m. Trage Wegen),  
  • onroerend erfgoed.

De werkgroep onroerend erfgoed geeft o.a. advies aan het gemeentebestuur i.v.m. woningen en gebouwen die op de inventaris onroerend erfgoed staan.