Elektronische identiteitskaart (eID)

Inhoud

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kun je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kun je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen. In de eID zit een chip waarmee je onder andere:

 • jouw identiteit online kan bevestigen;
 • documenten elektronisch kan ondertekenen*;
 • je belastingsaangifte online kan invullen.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet elke Belg een eID bij zich hebben.

* op voorwaarde dat het ondertekencertificaat op de chip van jouw eID staat. Wanneer je eID voor de leeftijd van 18 jaar werd afgeleverd en je intussen 18 werd, kan je dit certificaat op de chip van jouw eID laten plaatsen. Je kunt hiervoor zonder afspraak in het Onthaal terecht.

Voorwaarden

Hoelang is de eID geldig?

 • De eID van jongeren (12 tot en met 17 jaar) is 6 jaar geldig.
 • Vanaf 18 jaar is je eID 10 jaar geldig.
 • Ben je bij aanvraag van een nieuwe eID ouder dan 75 jaar, dan is je nieuwe eID 30 jaar geldig.
 • Jonger dan 12 jaar? Dan vraag je een kids-ID aan. Een kids-ID is 3 jaar geldig.

Procedure

Je krijgt een oproepingskaart in de bus een paar maanden voor je eID vervalt. Op deze kaart staat aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen en tegen welke datum je naar OostCampus moet komen. Maak hiervoor een afspraak.

Je kan ook op eigen initiatief een nieuwe eID aanvragen, bijvoorbeeld:

 • als de kaart beschadigd is
 • als de kaart gestolen werd of verloren ging
 • wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is
 • als de kaart niet meer lang genoeg geldig is om te reizen naar een bepaald land

Als je verhuist, hoef je geen nieuwe kaart aan te vragen. Het adres staat enkel op de chip van je eID. Je kunt het adres dus laten aanpassen door een medewerker van de gemeente. Hiervoor moet je de pincode van je identiteitskaart weten.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van een nieuwe eID, breng je volgende zaken mee:

 • je huidige eID of een vervangdocument die je eerder kreeg als de kaart verloren of gestolen is (bijlage 12)
 • een recente pasfoto, die aan de voorwaarden voldoet
 • het nodige bedrag, afhankelijk van de termijn waarbinnen je de identiteitskaart wenst

Voor het afhalen van de aangevraagde nieuwe eID, breng je volgende zaken mee:

 • jouw oude identiteitskaart of het vervangdocument dat je kreeg als de kaart verloren of gestolen is
 • de kaart met de pin- en pukcode die je met de post ontvangen hebt

Een afspraak maken voor afhalen van de nieuwe eID is niet nodig: meld je aan bij het Onthaal in OostCampus, daar worden je vingerafdrukken voor een tweede maal genomen. 

Kostprijs

Afhankelijk van de procedure gelden er andere tarieven. Heb je de identiteitskaart zeer dringend nodig om voorbeeld op reis te kunnen gaan, dan zijn spoedprocedures mogelijk.

Soort procedure

Termijn waarbinnen de kaart 
wordt geleverd

Prijs 2024

Gewone procedure3 weken24,10 euro

Spoedprocedure
met levering in Oostkamp

De kaart is beschikbaar vanaf 14 uur
op de werkdag na de aanvraag
(indien aanvraag vóór 15 uur)

121,40 euro

Spoedprocedure
met levering in Brussel

De kaart kan 4,5 uur na de aanvraag
afgehaald worden in Brussel
(Koloniënstraat 1)

158,30 euro