Einde nutswerken in Schooldreef in zicht: volgende fase vanaf 22 februari

Gepubliceerd op vrijdag 17 feb 2023 om 08 uur

Laatste nutswerken in week van 20 februari

De voorbereidende nutswerken worden een weekje vroeger dan voorzien afgerond. Dit dankzij de goede weersomstandigheden en de vlotte samenwerking met de aannemer. Als laatste stap brengt de aannemer een afwerkingslaag aan in asfalt.

Op maandag 20 februari worden de voetpaden aan de kant van de even huisnummers (kant De Stek) geasfalteerd. Op dinsdag 21 februari zijn de voetpaden aan de andere kant met oneven huisnummers (kant de Raat) aan de beurt. Om deze werken vlot én veilig uit te voeren, wordt de verkeerssituatie aangepast:

  • Er is eenrichtingsverkeer voor alle weggebruikers (ook voor fietsers) in de richting van de Kapellestraat. Inrijden is enkel mogelijk vanuit de Kortrijksestraat.
  • De parkeerplaatsen in de Schooldreef zijn tijdelijk niet beschikbaar.
  • Het is moeilijk om te voorspellen op welk moment er waar precies gewerkt wordt. Werkt de aannemer aan jouw kant van de straat en heb je die dag jouw wagen nodig? Zorg dan dat je deze tijdig (voor 7 uur) verplaatst, naar bijvoorbeeld de Kapellestraat of de Hogedreef.

Op woensdag 22 februari voert de aannemer de laatste nutswerken uit in de Kapellestraat ter hoogte van de Schooldreef. De afspraak met de aannemer is dat de Kapellestraat niet volledig afgesloten wordt. In de praktijk is het wel mogelijk dat het verkeer af en toe even moet wachten tot de kraan de baan vrijmaakt. Tip: maak altijd oogcontact met de kraanmachinist! 

Volgende fase vanaf woensdag 22 februari

Voor de private bouwwerken op de hoek van de Schooldreef en de Kortrijksestraat wordt een tijdelijke werfzone ingericht. Dit op de rijbaan in de Schooldreef, aan de kant van het bouwproject. Hierdoor verandert de verkeerssituatie:

  • In het eerste deel van de Schooldreef, tussen de Kortrijksestraat en het middeneiland (ter hoogte van de Raat), is er eenrichtingsverkeer. Dit in de richting van de Kapellestraat. Inrijden via de Kortrijksestraat is dus mogelijk, uitrijden niet.
  • Dit geldt ook voor fietsers. Zij kunnen ter hoogte van de Raat wel oversteken op het zebrapad en met de fiets aan de hand verder stappen richting de Kortrijksestraat. Wie niet in de Schooldreef zelf moet zijn, volgt beter de veilige fietsroute via de Stationsstraat of de Marechalstraat.
  • De rest van de straat blijft toegankelijk voor tweerichtingsverkeer. Weggebruikers kunnen ter hoogte van de Raat draaien.
  • De parkeerplaatsen ter hoogte van De Stek en deze in het midden van de Schooldreef op het middeneiland blijven behouden. Parkeren langsheen de huizen aan de kant van de even huisnummers (kant van ’t Gezelletje) is wel niet langer mogelijk. Dit omdat ook het werfverkeer vlot moet kunnen passeren.
  • Om de schoolomgeving te mijden rijdt het werfverkeer vanaf nu via de ring – Brugsestraat – Kortrijksestraat – Schooldreef. Wegrijden uit de Schooldreef gebeurt via de Kapellestraat naar het Europaplein.

Deze fase blijft van kracht tot de start van de riolerings- en wegenwerken.

Voorbereiding heraanleg Schooldreef op kruissnelheid

De voorbereiding voor de riolerings- en wegenwerken is volop bezig: de vergunningsaanvraag is lopende en de procedure om een aannemer aan te stellen is bijna rond. De werken starten ten vroegste na de paasvakantie. De exacte datum ligt momenteel nog niet vast. Meer informatie over de voorbereiding kan je op deze pagina vinden.