Economisch beleid

Inhoud

Oostkamp is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, ondernemen en verblijven.

Maar de economie verandert snel en het aantal banen loopt achter op de bevolkingsgroei. Ondernemingen vragen om personeel dat er niet is, zoals in de horecasector, bouw, verpleegkundigen of ICT'ers. Ook weten we dat sommige beroepen van nu er in de toekomst niet meer zijn, en het werk voor veel mensen blijft veranderen. Wij willen dat alle Oostkampenaren kans hebben op werk, nu en in de toekomst.

Daarnaast vragen nieuwe ontwikkelingen, zoals online shoppen, om gemeentelijk handelen dat bijdraagt aan een goede detailhandelsstructuur en leegstand tegengaat. Daarom zet de gemeente in op het verbeteren van de kwaliteit van de kernen.

Wat doet de gemeente?

  • diensten en initiatieven ontwikkelen om de lokale economie te promoten en de groei en bloei ervan te vergemakkelijken;
  • stimuleren van een goede horecastructuur met als doel het versterken van winkelfunctie en beleving in de kern;
  • het bestuur schept de voorwaarden om de groei van de aanwezige bedrijven te bevorderen en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Het gemeentebestuur van Oostkamp heeft oog voor alle sectoren van het economische beleid: middenstand, handel en horeca, nijverheid, land- en tuinbouw;
  • om een gunstig bedrijfsklimaat te creĆ«ren, bouwt de gemeente het loket lokale economie verder uit. Ondernemers worden er op een efficiĆ«nte en klantvriendelijke manier geholpen;
  • de gemeente neemt het voortouw om een dynamisch handelsvestigingsbeleid in iedere deelgemeente mogelijk te maken. Daar bijkrijgen de lokale ondernemers inspraak;
  • binnen de krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt in Oostkamp en in Ruddervoorde een bijkomende lokale ambachtelijke zone gerealiseerd van vijf hectare;
  • de land- en tuinbouwsector moet als volwaardige partner in de lokale economische dialoog betrokken blijven. De gemeente ondersteunt de land- en tuinbouwbedrijvigheid in haar verdere ontwikkeling.