Echtscheidingsakte

Aanvraag akte van echtscheiding

Inhoud

In België wordt een echtscheiding door de rechtbank uitgesproken. Het vonnis wordt van kracht zodra het vonnis ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen. Het vonnis wordt door de griffie van de rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken, overgeschreven in de databank voor akten van de Burgerlijke Stand (DABS).Daarna krijgt het vonnis rechtskracht ten aanzien van derden. De dienst Burgerlijke Stand verwittigt de inwoners per brief als de echtscheiding overgeschreven is.

Procedure

Van zodra het vonnis van de Rechtbank werd overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand, kan je via het e-loket een uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding opvragen.

Uitzonderingen

Ben je in België gehuwd en in het buitenland echtgescheiden, dan moet je het vonnis van echtscheiding voorleggen. Ben je in het buitenland gehuwd en echtgescheiden dan hebben we jouw buitenlandse huwelijksakte en akte van echtscheiding nodig.