Droogte

Inhoud

Met de klimaatverandering komen periodes van droogte steeds vaker voor. Hierbij een aantal preventieve tips om hiermee aan de slag te gaan:

  • Installeer een regenwaterput of regenton. Zo heb je ineens water om (je auto) te kuisen of je planten water te geven.
  • Leg een regenvijver of wadi aan. Zo kan regenwater in de ondergrond dringen.
  • Heb je plannen om je tuin heraan te leggen? Ga voor een klimaatproof ontwerp. Met kleine ingrepen maak je al een verschil!

De gemeente voorziet toelagen voor het plaatsen van een regenwaterput, boven- en ondergrondse infiltratie, een 
groendak, ontharding …

Wees altijd zuinig met water:

  • Neem een korte douche in plaats van een bad.
  • Verklein de inhoud van het waterreservoir van je toilet. Leg er een fles met zand in. 
  • Installeer zuinige douchekoppen.
  • Je gazon en vaste planten besproei je liever niet in tijden van droogte. Die herstellen zich meestal wel spontaan nadien.
  • Water geven aan planten doe je best ’s avonds laat. Dan verdampt het minder snel. 

Is er een acute tijd van droogte: volg de richtlijnen van de overheid! 

Droogte en storm zullen steeds vaker voorkomen. Hoe komt dit? 

De concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer neemt sinds het begin van het industriële tijdperk (1750) sterk toe. Broeikasgassen laten zonnestralen door, maar houden de warmte die de aarde terugkaatst tegen. Dit fenomeen staat bekend als het broeikaseffect. De belangrijkste broeikasgassen zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).

Het gros van onze CO2-uitstoot is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen o.a. als je met een wagen op fossiele brandstof rijdt of als verwarming van je huis. Naast een stijging van de temperatuur zorgt de klimaatverandering ook voor zeespiegelstijging, wijzigende weerspatronen en extremere weersomstandigheden.

Meer info: Vlaamse Milieumaatschappij