Dringende medische hulp voor personen zonder verblijfstitel

Inhoud

Personen zonder verblijfstitel hebben enkel recht op dringende medische hulpverlening in België. De betaling en administratie hiervan gebeurt door het OCMW van de verblijfplaats.

Voorwaarden

  • Je verblijft in de gemeente Oostkamp.
  • Je hebt geen geldige verblijfstitel.
  • Je bent financieel niet in staat om zelf in te staan voor de kosten.
  • Je legt een attest "dringende medische hulp", verleend door een arts, voor.

Procedure

  • Je dient jouw aanvraag in bij het OCMW.
  • De Sociale dienst doet een sociaal en financieel onderzoek.
  • Na afronding van het onderzoek zal in geval van hospitalisatie of ambulante medische zorg in een ziekenhuis een medische kaart worden aangemaakt in het systeem Mediprima.
  • Het OCMW staat in voor ambulante kosten buiten een verpleeginstelling binnen de wettelijke beperkingen.

Wat meebrengen

Attest dringende medische hulp, verleend door een arts.