Drankvergunning

Inhoud

Wie moet een drankvergunning hebben? Alle toekomstige uitbaters van:

 • vaste drankgelegenheden zoals bijvoorbeeld cafés, restaurants, pop-up (indien ze minstens vijftien opeenvolgende kalenderdagen open zijn of wanneer ze meer dan tien keer per jaar open gehouden worden)
 • reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen)

die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten in het bezit zijn van een drankvergunning.

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken.

Voorwaarden

Vaste inrichting

Om een vergunning voor een vaste drankgelegenheid te verkrijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen;
 • aan de wettelijke hygiënevoorwaarden voldoen;
 • beschikken over de vereiste stedenbouwkundige/milieu/omgevingsvergunning;
 • een bewijs voorleggen van afsluiten van verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing;
 • in orde zijn met de brandveiligheid.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Reizende drankgelegenheid

Om een vergunning voor een reizende drankgelegenheid te verkrijgen moet je:

 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen;
 • beschikken over een machtiging tot ambulante handel (indien wetgeving van ambulante handel van toepassing).

De drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid wordt aangevraagd in de gemeente waar de uitbater gedomicilieerd is.

Procedure

Je vraagt de vergunning door middel van het aanvraagformulier aan bij de gemeente. Je vult ook de hygiëneverklaring in.

Bij het volledig verklaren en na controle van de de vereiste voorwaarden wordt de aanvrager verzocht om een brandpreventieverslag aan te vragen bij de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Na ontvangst van het brandpreventieverslag kan een drankvergunning afgeleverd worden.

Kostprijs

 • Het afleveren van de drankvergunning is gratis.
 • Het brandpreventieverslag is niet gratis. Er wordt een bedrag gevraagd door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.