Herinrichting Dorpskern Waardamme

Startdatum: 21-10-2021
Einddatum: 01-06-2022

Stratenplan

Beekstraat 4, 8020 Oostkamp

Een vernieuwde dorpskern: groener en gezelliger met respect voor het beschermde dorpsgezicht! 

Tot voor kort bestond de dorpskern van Waardamme vooral uit steen met weinig groen en ruimte voor verpozing en beleving. De omgeving miste de gezelligheid die de dorpskern verdient. Je zag vooral parkeerplaatsen. Het parkeren aan de achterzijde van de voormalige pastorie zorgde ook voor onveilige situaties aan de schoolingang van de vrije basisschool ‘De Sprong’. En daar wilden we dus iets aan doen!

Daarom werd een beheerplan opgemaakt voor het Dorsplein en de kerkomgeving. Dit plan beschrijft wat moet gebeuren om de kerk en de voormalige pastorie en haar omgeving in goede staat te houden en op te waarderen. Dit beheerplan bevat ook een ontwerp hoe de dorpskern van Waardamme heraangelegd kan worden, rekening houdende met de historische waarde. 

DOEL van de heraanleg: 

 • blijvend voldoende parkeerplaatsen voorzien
 • historische waarde van de pastorie herstellen
 • kwalitatieve groenzones aanleggen
 • ontmoetingsruimtes en ruimte voor evenementen voorzien
 • verkeersveilige schoolomgeving creëren

VISIE van het ontwerpplan:

 • een uniform plein met hergebruik van de huidige kasseien
 • duidelijk onderscheid tussen de zones voor auto's en ander verkeer
 • comfortabel gebruik van de zones voor de zachte weggebruiker door de afgevlakte kasseien
 • verkeersvrije achterzijde van de voormalige pastorie om een veilige schoolomgeving en doorgang naar de school te garanderen
 • groen aan de voor- en achterzijde van de pastorie, zo herstellen we de historische waarde van de pastorie
 • aanplant van planten, hagen en bomen
 • heraanleg van het deel van de Beekstraat grenzend aan het Dorpsplein en de voorzijde van De Wara om beide ruimtes met elkaar te verbinden en één geheel te laten worden
 • zitgelegenheid in de groenzones
 • nieuwe verlichting: zowel functionele als sfeerverlichting
Laatste wijziging: maandag 12 dec 2022 om 09:56 uur

Contact

Publieke Ruimte

Adres
OostCampus (loket 4) Siemenslaan 1 , 8020 Oostkamp
tel
050 819 880
publiekeruimte@oostkamp.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 08:30 - 12:30 uur 13:30 - 19 uur
Morgen
open van 08:30 - 12:30 uur
Meer openingsuren Publieke Ruimte Alle openingsuren Publieke Ruimte