Deontologische code voor lokale mandatarissen

Datum bekendmaking vrijdag 20 november 2020
Datum besluit donderdag 19 november 2020
De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen werken. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

In uitwerking van het actieplan 11.1 (Gemeente, OCMW en AGB worden goed bestuurd en werken waar mogelijk geïntegreerd) in het meerjarenplan 2020-2020 werd deze deontologische code voorgelegd aan

  • de Gemeenteraad (beslissing van 19 november 2020, gepubliceerd op 20 november 2020)
  • de OCMW-raad (beslissing van 19 november 2020, gepubliceerd op 20 november 2020)
  • het de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (beslissing 21 november 2020, gepubliceerd 27 november 2020)
  • het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW (beslissing 15 december 2020 - gepubliceerd 4 januari 2021)