Deontologische code gemeente en OCMW

Bij gemeente, OCMW en AGB Oostkamp werken ongeveer 220 personeelsleden. De burgers, de politici en de bezoekers: zij verwachten van ons allemaal een optimale bijdrage aan het bestuur en de werking van onze organisatie. Het is daarom ook belangrijk dat we ons steeds van die verwachting bewust zijn en er dagelijks naar handelen. 

We komen vast wel eens in een situatie terecht waarvan we denken: wat moet ik nu precies doen, wat is verstandig en goed voor de gemeente? Natuurlijk hebben we uiteindelijk onze eigen, individuele verantwoordelijkheid voor alles wat we doen of laten en moeten we daarover verantwoording kunnen afleggen. 

In deze code staan een aantal algemene richtlijnen die ons houvast geven; het geeft aan wat gewenst en niet-gewenst gedrag is. 

Deze richtlijnen zijn niet vrijblijvend. Van elk personeelslid wordt verwacht dat hij deze code respecteert en naleeft. 

Deze deontologische regels worden geformuleerd voor alle personeelsleden van het gemeentebestuur: zowel de vastbenoemde als de contractuele personeelsleden.

Deze code is opgebouwd rond vijf waarden:

  • Loyauteit
  • Klantgerichtheid
  • Correctheid
  • Objectiviteit
  • Openheid