Defecte of onbruikbare Kids-ID

Inhoud

Is de informatie op de chip van je Kids-ID onleesbaar geworden? Of is de chip losgekomen? Dan kan je gratis een nieuwe Kids-ID aanvragen. 

Is je Kids-ID beschadigd door onzorgvuldig gebruik? Dan kan je een nieuwe Kids-ID aanvragen mits betaling.

Procedure

Je komt met je Kids-ID en een recente pasfoto naar de dienst Burgerzaken / Onthaal. Daar bekijken we de kaart en maken we indien nodig samen een afspraak om een nieuwe Kids-ID aan te vragen.

Je krijgt een officieel vervangdocument (bijlage 6) mee dat je moet bijhouden tot je nieuwe Kids-ID klaar is.

Wat meebrengen

  • De Kids-ID
  • Recente pasfoto met witte achtergrond