Conformiteitsattesten

Inhoud

Is een conformiteitsattest verplicht?

Een conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat een woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet op het vlak van dubbele beglazing, isolatie, vocht …

Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats moet de verhuurder of terbeschikkingsteller over een geldig conformiteitsattest beschikken, vanaf de eerste dag dat de woning verhuurd of ter beschikking gesteld wordt, en dit gedurende de volledige duur van de verhuring of terbeschikkingstelling.

Deze verplichting is van toepassing op alle nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2024 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de huurwoning:

 • Voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2024 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar 1974 en ouder.
 • Voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2030 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar 2000 en ouder.
 • Voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2035 geldt de verplichting voor alle woningen.

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt:

 • Dit is een aangetekende brief aan de gemeente 
 • of mondeling aan het gemeenteloket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.

Voor een woning in Oostkamp kan je dit ook digitaal aanvragen via De Woonwinkel. 

Na jouw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van de aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kun je een conformiteitsattest aanvragen bij de Afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Hoelang is het conformiteitsattest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. Maar voor sommige situaties is dat te lang. De gemeente wil immers stimuleren dat bepaalde kleine problemen aangepakt worden en niet blijven aanslepen of uitgroeien tot grote problemen. In volgende situaties is de geldigheidsduur korter: 

 • Bij beginnende vochtproblemen: beperkt tot 5 jaar (bij grote vochtproblemen kan nu al geen attest afgeleverd worden)
 • Enkele beglazing: beperkt tot 3 jaar
 • Combinatie van verschillende kleine problemen: beperkt tot 3 jaar

Het conformiteitsattest vervalt als:

 • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
 • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

Kostprijs

Indien er maar één woningonderzoek noodzakelijk is, wordt het conformiteitsattest gratis afgeleverd.
Bij meerdere woningonderzoeken wordt de belasting éénmaal aangerekend bij het tweede woningonderzoek.
De kostprijs bedraagt 90 euro en is te betalen door de aanvrager van het conformiteitsattest.

Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex september 2023.
Het geïndexeerde bedrag van de retributie wordt afgerond naar het lagere geheel getal.

De retributie is verschuldigd bij zowel de afgifte als de weigering van het conformiteitsattest.