Conformiteitsattesten

Inhoud

Een conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat een woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet op het vlak van dubbele beglazing, isolatie, vocht …

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van een woning is, kan een conformiteitsattest aanvragen voor een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats.

Het is een soort kwaliteitslabel dat ondersteunend is voor zowel huurder als verhuurder. Het attest wordt afgeleverd door de gemeente, na een positief technisch verslag van een erkend controleur.

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt:

  • Dit is een aangetekende brief aan de gemeente 
  • of mondeling aan het gemeenteloket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.

Voor een woning in Oostkamp kan je dit ook digitaal aanvragen via De Woonwinkel. 

Na jouw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van de aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kun je een conformiteitsattest aanvragen bij de Afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Hoelang is het conformiteitsattest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. Maar voor sommige situaties is dat te lang. De gemeente wil immers stimuleren dat bepaalde kleine problemen aangepakt worden en niet blijven aanslepen of uitgroeien tot grote problemen. In volgende situaties is de geldigheidsduur korter: 

  • Bij beginnende vochtproblemen: beperkt tot 5 jaar (bij grote vochtproblemen kan nu al geen attest afgeleverd worden)
  • Enkele beglazing: beperkt tot 3 jaar
  • Combinatie van verschillende kleine problemen: beperkt tot 3 jaar

Het conformiteitsattest vervalt als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

Kostprijs

De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen, maar momenteel is dit gratis.