Conformiteitsattesten

Inhoud

Een conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat een woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet.

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van een woning is, kan een conformiteitsattest aanvragen voor een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats.

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt:

  • Een beveiligde zending betekent een aangetekende brief
  • of mondeling aan het gemeenteloket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.

Na jouw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van de aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kun je een conformiteitsattest aanvragen bij de Afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Hoelang is het conformiteitsattest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Het conformiteitsattest vervalt als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

De Gemeenteraad heeft beslist om de geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen te beperken tot:

  • 31 december 2022 voor woningen waarvan er meerdere woonruimten met enkele beglazing uitgerust zijn.
  • een geldigheid van 3 jaar voor woningen met meer dan 4 kleine gebreken.

Kostprijs

De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen, maar momenteel is dit gratis.