Charter werftransport voor veilige schoolomgevingen

Inhoud

Wat is het?

Het charter werftransport is in 2018 opgemaakt in samenwerking met de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. De gemeente Oostkamp heeft dit ondertekend en engageert zich hiermee voor een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn. Het opzet is om het (werf)transport te weren tijdens de begin- en einduren van de school. 

Wat doet de gemeente in kader van dit charter?

De gemeente stelde expliciet de vraag aan de transport-, bouw-, wegenbedrijven en de afvalophaaldiensten tot meewerken aan hogere verkeersveiligheid en om het (werf)transport in de schoolomgevingen te vermijden op schooldagen van 8.15 tot 8.45 uur en op het einde van de schooldag. Ook bij aanbestedingen voor wegenwerken en bij het afleveren van omgevingsvergunningen voor economische activiteiten vraagt de gemeente hier speciale aandacht voor. De gemeente ondernam zelf ook al acties in elke schoolomgeving om deze verkeersveiliger te maken. Hiervoor ging ze in overleg met de school, de kindergemeenteraad en de gemeenteraad. 

Wat kan jij doen als bouwheer, aannemer, opdrachtgever van een werk?

Vinden de bouwwerken plaats in een schoolomgeving of op een veel gebruikte route van en naar school? Hou dan bij de organisatie van de bouwwerken (bijv. voor aan- en afvoer van materiaal) rekening met de begin- en einduren van de school. Zo zorgen we samen voor veilige schoolomgevingen.

Wil je de organisatie van de bouwwerken vooraf aftoetsen? Dan kan zeker. Neem contact met de dienst Publieke Ruimte.

Positieve kettingreactie

Allen samen kunnen we zorgen voor een positieve kettingreactie: minder zwaar verkeer aan de school –> meer gezinnen met de fiets naar school –> minder auto’s –> lagere CO2-uitstoot!