Budgetbeheer

Inhoud

De maatschappelijk werker neemt het beheer van het inkomen over. Dit om het evenwicht te herstellen tussen inkomen, vaste kosten, leefgeld en eventuele afbetalingen van schulden.

Voorwaarden

  • Verblijven op het grondgebied Oostkamp.
  • Problemen hebben om je budget onder controle te krijgen.
  • Actief meewerken om je budget op orde te krijgen.

Procedure

Aanmelden kan telefonisch of via mail.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart + pincode.
  • Bewijsstukken van alle inkomsten/uitgaven/schulden/…

Kostprijs

Gratis