Brandweer

Vraag online hulp bij storm of wateroverlast

Inhoud

 • Dringende interventie: bel 112 of gebruik de 112 app op je smartphone
 • Niet-dringende oproepen, informatie, administratieve diensten, preventie, gebruik het e-loket of bel 050 681 720 

Taken brandweer

Opdrachten:

 • Brandbestrijding en brandvoorkoming.
 • Technische hulpverlening: verkeersongevallen, opkuisen van wegdek, verdelgen van wespennesten, bevrijden van geknelde slachtoffers, gaslek, eerste hulp bij stormschade.

Tussenkomsten (mits betaling):

 • Verdelgen van wespennesten, processierupsen: ook te betalen indien het blijkt om bijen of hommels te gaan. Een tweede of daaropvolgende interventie voor hetzelfde nest is gratis.
 • Levering van water voor mensen en dieren bij waterschaarste als gevolg van droogte of wateroverlast
 • Opkuisen van het wegdek
 • Ledigingwerken (o.a. bij lek in eigen installatie of slecht gedichte kelder)
 • Verwijderen van bomen op de openbare weg, die eigendom zijn van particulieren
 • Afdekken of beschermen van woningen
 • Overbrengen van overleden personen in opdracht van de verbaliserende overheid of in uitzonderlijke omstandigheden
 • Verlenen brandpreventie-advies of -verslag: retributie volgens type gebouw of opdracht
 • Interventie in een gebouw waar een automatische alarmcentrale aanwezig is naar aanleiding van een falend technisch alarm
 • De brandweer levert geen water voor opvullen voor een regenwaterput, zwembaden ... Je neemt hiervoor contact op met de watermaatschappij.

Brandweerzone: Zone 1

Op 1 januari 2015 is de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 gestart. Hierdoor staat de gemeente niet langer in voor de organisatie van de brandweerdienst en de dienst 100.

Tot de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 behoren 17 gemeenten: Oostkamp en Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Zoneraad

De burgemeesters van de 17 gemeenten van Zone 1 vertegenwoordigen de gemeente van rechtswege in de Zoneraad. De voorzitter is aangeduid door het Zonecollege. De zonecommandant neemt deel aan de vergaderingen van de Zoneraad met raadgevende stem. De Zoneraad komt ten minste 1 keer per trimester samen.

Zonecollege

De burgemeesters hebben uit de 17 leden van de Zoneraad, 8 burgemeesters verkozen die hen op de maandelijkse vergaderingen vertegenwoordigen. Deze burgemeesters vormen het Zonecollege. Burgemeester Jan de Keyser werd verkozen als lid van het Zonecollege. De zonecommandant neemt deel aan de vergaderingen van het Zonecollege met raadgevende stem.

Besluiten

De besluitenlijsten van de Zoneraad en het Zonecollege kun je op de website van de Zone raadplegen.