BPA's en RUP's

Inhoud

Bijzonder plan van aanleg

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk niveau ter verfijning van het gewestplan.

Aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan bepaalde delen van het plangebied voor delen van het grondgebied van de gemeente gegeven werd.

Een BPA legt vast wat er in de verschillende zones kan gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld inplanting, de bouwhoogte en de materiaalkeuze…)

Gemeentelijke BPA's

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald deel van het grondgebied de bodembestemming vastlegt.

RUP’s vervangen de gewestplannen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld de kroonlijsthoogte, dakhelling, materialen, enzovoort.)

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen