Reglement op het stellen van een borgsom vrijwaring openbaar domein en keuringsattest private riolering bij bouwwerken

Datum bekendmaking maandag 21 september 2020
Datum besluit donderdag 17 september 2020

Het is aangewezen om een waarborg openbaar domein te vragen bij het oprichten van gebouwen langs het openbaar domein teneinde de bouwheren aan te zetten om het openbaar domein na de bouwwerken in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Daarnaast is het ook aangewezen om bij het afleveren van een omgevingsvergunning, waarbij de belasting op het aansluiten van gebouwen op het openbare riolering verschuldigd is, een waarborg voor het bezorgen van het keuringsattest van private riolering op te leggen zodat zekerheid kan worden bekomen dat de private riolering correct is aangelegd vooraleer deze aan te sluiten op het openbare rioleringsnet.

Vanaf 1 januari 2021 wordt dergelijke keuring privéwaterafvoer verplicht bij ingebruikname van elke nieuwe aansluiting.