Borgsom openbaar domein bij uitvoeren bouwwerken

Vraag je borgsom terug

Inhoud

Wanneer je een gebouw opricht langs een openbare weg moet je een waarborg openbaar domein betalen. Je krijgt de borgsom terug als je na de bouwwerken het openbaar domein, bijvoorbeeld een voetpad, in de oorspronkelijke staat hersteld hebt.

De tarieven van de borgsom

 • bij een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen met medewerking van een architect voor een eengezinswoning: 500 euro
 • bij een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen met medewerking van een architect voor een meergezinswoning of een bedrijfsgebouw: 1.000 euro
 • bij een vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken: 500 euro

Procedure

 • Je bezorgt voorafgaand aan de werken een plaatsbeschrijving met foto’s die de toestand van het openbaar domein duidelijk weergeeft. Bezorg je geen plaatsbeschrijving dan gaan we ervan uit dat het openbaar domein zich in een goede staat bevindt bij de start van de werken.
 • Je meldt de start van de werken.
 • Je meldt het einde van de werken
 • Na de bouwwerken en na het herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke staat vraag je de borgsom terug via bovenstaand aanvraagformulier.
  • Is het openbaar domein goed hersteld, dan wordt de borgsom vrijgegeven. Dit gebeurt binnen de 30 dagen na de aanvraag. 
  • Is er schade vastgesteld die niet of onvoldoende hersteld werd, dan voert de gemeente de herstellingswerken uit. Je wordt hiervan per aangetekende brief verwittigd. De kosten worden ingehouden van de borgsom. Indien de kosten hoger zijn dan de borgsom zal je een aanvullende factuur ontvangen.