Bodemonderzoek in kader van voorkeurstracé Ventilus: update december 2023

Gepubliceerd op vrijdag 28 apr 2023 om 16:11 uur

UPDATE december 2023: Elia informeerde de gemeente dat er nog een paar extra bodemonderzoeken moeten uitgevoerd worden. Deze gebeuren heel lokaal en zullen in niet veel hinder met zich meebrengen. De extra onderzoeken zijn voorzien tussen half december en einde maart. 

Bericht april 2023:

De gemeente werd door Elia geïnformeerd dat er binnenkort bodemonderzoeken uitgevoerd worden in het kader van het Ventilus-project. Dit gebeurt op diverse plaatsen in West-Vlaanderen en ook in onze gemeente. De onderzoekslocaties bevinden zich in eerste instantie op het openbaar domein. De omwonenden kregen hierover begin mei een brief (zie bijlage).

Deze bodemonderzoeken zijn nodige om technische kennis te verzamelen over het voorkeurstracé voor het Ventilus-project. De locaties van de bodemonderzoeken zijn nog geen indicatie voor het bepalen van een definitief traject, maar kaderen in een breed onderzoek naar de samenstelling en stabiliteit van de grond.

Meer info over het bodemonderzoek 

Volgende stappen?

  1. Het Vlaamse Gewest bereidt een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor. Hierin worden de diverse alternatieven uitgewerkt, inclusief de impact op het milieu.
  2. Verschillende advies instanties, waaronder alle betrokken steden en gemeenten moeten hierop advies geven.
  3. Het ontwerp-RUP wordt voorlopig vastgelegd door de Vlaamse Regering en gaat daarna 60 dagen in Openbaar Onderzoek. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerp-RUP.
  4. De reacties worden verwerkt en het plan wordt bijgestuurd waar nodig.
  5. De Vlaamse Regering beslist over de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

De documenten kan je hier raadplegen