Bodemattest

Inhoud

Wie een huis, stuk grond, bedrijf,… verkoopt of voor lange tijd verhuurt heeft een bodemattest nodig. Dit attest moet bij OVAM aangevraagd worden. Een gedetailleerd overzicht kan je vinden op de site van OVAM (zie link onderaan).

Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Er staat in of de OVAM over de grond informatie heeft uit de gemeentelijke inventaris. De gemeentelijke inventaris bevat gronden waarop een risico-inrichting aanwezig is of was (= risicogrond) of een hinderlijke inrichting met inventarisatieplicht. Indien er zo’n risicoinrichting aanwezig is of was, moet er in principe een bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Indien de grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, vermeldt het bodemattest dat er geen aanwijzingen zijn bij de OVAM dat op de grond een bodemverontreiniging voorkomt.

Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst van een grond, zowel een risicogrond als een niet-risicogrond, is een bodemattest noodzakelijk. In voorbereiding van de opmaak van een overeenkomst of akte zal de notaris alle noodzakelijke informatie opvragen bij de gemeente en het bodemattest aanvragen bij OVAM.

Bij de opname van een grond in het grondeninformatieregister, dus zonder overdracht van het perceel, levert de OVAM ambtshalve een bodemattest af aan de eigenaar.

Procedure

In zowat alle gevallen is het de behandelende notaris die het bodemattest aanvraagt en de nodige info bij de gemeente zal opvragen.

Voor eenmalige aanvragen kan het OVAM webformulier (zie onderaan) gebruikt worden.

Kostprijs

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 54 euro voor een volledig kadastraal perceel.

Voor elk kadastraal perceel is er één bodemattest vereist.