Bijvriendelijke tuin

Inhoud

In Oostkamp wordt aan kruisbestuiving gedaan – niet alleen door bijen en andere insecten, maar ook tijdens de zoektocht naar opportuniteiten om de gemeente meer te laten zoemen. 

In 2020 stapte Oostkamp daarom in het project ‘Kruisbestuivers’, samen met Regionaal Landschap Houtland & Polders, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en diverse andere gemeenten. Doel is om van onze directe leefomgeving een thuis voor bijen te maken. In 2024 stapte gemeente Oostkamp ook in het door de Provincie en Regionale Landschappen van West-Vlaanderen gelanceerde West-Vlaams Kruisbestuiversplan, dat de bijen en insecten wind onder de vleugels moet geven.

Met goede voorbeelden willen we inwoners, maar ook bedrijven, scholen, organisaties en landbouwers aanzetten tot zoemrijke initiatieven. 

Je zou het misschien niet meteen verwachten maar jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan veel betekenen voor bijen en vlinders. Zelfs een klein balkon of voortuintje kan je perfect bijenvriendelijk inrichten. En al die tuinen samen vormen een paradijs met veel kansen voor bijen en vlinders.

We geven graag enkele tips om je tuin of een deel ervan bij-vriendelijk aan te passen:

Reserveer een deel van je tuin als bloemenweide

Tover jouw tuin om tot een bloemenpracht . Ook een klein balkon of voortuintje kan perfect bijenvriendelijk ingericht worden. Je krijgt er veel bezoek voor in de plaats, de perfecte gelegenheid om van nabij kennis te maken met deze vlijtige vliegers. 

Regionaal landschap Houtland & Polders verkoopt elk voorjaar een startpakket van tien bijenvriendelijke planten die je tuin zal doen zoemen. Je kan die bestellen via de website jouw tuin zoemt. Het zijn biologische, inheemse en lokaal opgekweekte vaste planten. De pakketten zijn zo gevarieerd mogelijk samengesteld, onder andere op vlak van bloeitijdstippen. Op die manier geef je bijen en andere insecten de nodige nectar en stuifmeel van vroeg in de lente tot laat in de herfst. Bovendien zijn het vaste planten, dus jaar na jaar zullen jij en de bijen er van kunnen genieten.

Op de website vind je ook heel wat informatie over planten en bloemen die je tuin mooi en divers kunnen maken.

Bloembollen zorgen voor de eerste nectar

Die bloemen bloeien vroeg in het jaar en trekken nuttige insecten zoals bijen aan. Net op het moment dat zij nog niet veel voedsel vinden in de natuur, zijn narcissen, paaslelies, krokussen ... van groot belang voor de eerste insecten en bijen. Daarnaast zorgen ze uiteraard ook voor een eerste lentekriebel in je tuin!

Bouw een insectenhotel

De ideale activiteit om samen met je (klein)kinderen aan de slag te gaan! Met natuurlijke materialen kan je zelf een schuilplaats voorzien voor insecten en bijen. 

  • Gebruik holle stengels van bamboe, riet, jasmijn ...
  • Boor gaten van 15 cm diep van verschillende diameter (2-8 mm) in een hard stuk hout. Verwijder de scherpe randen.
  • Vul een houten wijnkistje, leeg blik, een zelf getimmerd kastje en zorg dat alles goed vast zit.
  • Werk het insectenhotel af met kippengaas zodat vogels niet bij de openingen kunnen.
  • Plaats het insectenhotel op een zuidgerichte locatie in je tuin. Zorg dat er geen water in de openingen blijft staan.
  • Zorg ervoor dat de insecten en bijen in de directe omgeving van hun schuilplaats nectar en voedsel vinden. Een bloemenweide of hoog gras vlakbij je insectenhotel is dus ideaal!

Maai (een stukje van) je tuin niet

Minder maaien zorgt op termijn voor minder onkruid zorgt en voor meer bloemen. Je moet wel even geduld oefenen. Maar algauw kan je genieten van een ware bloemenpracht.

Een stukje wilde tuin is een echt walhalla voor insecten en bijen. Hierdoor kunnen insecten en kleine dieren beter schuilen, is het voedselaanbod groter en krijgen bloemen meer kansen om zich te ontwikkelen. Dat is dan weer positief voor bijen en andere nuttige insecten.

Leg een geveltuintje met bloeiende planten aan

Als je trottoir voldoende plaats biedt, kan je een geveltuin aanleggen. Dat is niet alleen mooi, maar als je kiest voor bloeiende planten is dat ook goed voor vogels, vlinders, bijen ...

Heb je interesse in een geveltuintje? Ontdek dan waaraan je voetpad moet voldoen en hoe je een aanvraag kan doen.

Inspiratie voor de aanleg van je geveltuintje vind je op de Facebookpagina van vzw Levende Gevels.