Bijenwerkgroep

Inhoud

Dat het met de bijen niet goed gaat, hoeft geen betoog meer. Dat we als gemeente, als burger, als organisatie samen een gedeelde verantwoordelijkheid dragen, is ook duidelijk. We zijn immers allen, al dan niet rechtstreeks, verbonden met de alarmerende bijenproblematiek.

In 2020 werd onder impuls van het Regionaal Landschap Houtland en in samenwerking met de gemeente Oostkamp een bijenwerkgroep waarin gemeentepersoneel, geïnteresseerde burgers en ondernemers zetelen.

Een volledig bijenplan is in de maak.

Intussen heeft de gemeente op het terrein al veel initiatieven genomen ten gunste van vooral de wilde bijen:

  • extensief maaien van grasland
  • bijehotels
  • zandige open plekken aanleggen
  • sensibiliseren bij kolonies bijen