Aantal inwoners op 1 januari 2022

Inhoud

Dit zijn de cijfers van 2021.

Belangrijkste cijfers:

  • Ook in 2021 groeide het aantal inwoners van Oostkamp: 166 inwoners kwamen erbij. Meer mannen (99) dan vrouwen (67).
  • In alle deelgemeentes (Hertsberge, Oostkamp, Ruddervoorde en Oostkamp) is de stijging merkbaar. In Waardamme is de stijging het grootst (+58).
  • Met 16 inwoners erbij werd in Hertsberge de kaap van 2.000 inwoners gehaald.
  • In 2020 was het aantal sterfgevallen omwille van corona opvallend hoog (245), in 2021 daalde het opnieuw tot 207.
  • Het aantal geboorten is in 2021 lichtjes toegenomen tot 241 (+7).
  • 343 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen, dat zijn er een 150-tal meer dan in 2020. Daarnaast hebben er 1.211 personen onze gemeente verlaten, dat is een kleine 100 meer dan vorig jaar.

Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2022:

 Mannen  VrouwenTotaalAanwinst / verlies t.o.v. 1/1/2021
Hertsberge1.0209822.002+16
Oostkamp6.8287.05913.887+48
Ruddervoorde2.9872.9175.904+44
Waardamme1.1171.0812.198+58
Totaal11.85012.03923.991+166