Aantal inwoners op 1 januari 2023

Inhoud

Het bevolkingsaantal in Oostkamp is in 2022 opnieuw sterk gestegen: met 199 inwoners erbij telt de gemeente 24.189 inwoners. De lichte maar gestage groei zet zich al jaren door. De stijgende lijn is vooral te zien in Oostkamp en Ruddervoorde. Dit is grotendeels te verklaren door het aantal Oekraïners die zich vorig jaar gedomicilieerd heeft in Oostkamp.

Belangrijkste cijfers:

  • Ook in 2022 groeide het aantal inwoners van Oostkamp: 199 inwoners kwamen erbij. De groei is groter bij vrouwen (117) dan mannen (82).
  • In alle deelgemeentes (Hertsberge, Oostkamp, Ruddervoorde en Oostkamp) is er een stijging. In Oostkamp (+99) en Ruddervoorde (+79) is de stijging het grootst.
  • Het aantal geboorten is in 2022 lichtjes afgenomen tot 202 (-39).
  • 1.418 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen, dat zijn er 75 meer dan in 2021. Dit is grotendeels door het aantal Oekraïners die zich vorig jaar gedomicilieerd heeft in Oostkamp.

Aantal inwoners (situatie op 1/01/2023):

 MannenVrouwenTotaal
Aantal inwoners op 01/01/202211.95112.03923.990
Aantal inwoners op 01/01/202312.03312.15624.189
Bevolkingsaangroei +82+117+199

Wijzigingen in de bevolkingsgroei in 2022 (situatie op 1/01/2023):

Inwijkingen1.418
Vertrokken1.194
Geboorten202
Sterfgevallen227
Bevolkingsaangroei+199

Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2023:

 Mannen  VrouwenTotaalAanwinst / verlies t.o.v. 1/1/2022
Hertsberge1.0179912.008+6
Oostkamp6.8747.11113.985+99
Ruddervoorde3.0122.9685.980+76
Waardamme1.1301.0862.216+18
Totaal12.03312.15624.189+199