Bestuurderspas: voorwaarden en aanvraag

Vraag online bestuurderspas aan

Verklaring op eer van kennis Nederlandse taal

Aanvraag bestuurderspas op papier

Inhoud

Sinds 1 juli 2020 moet iedere bestuurder van een taxivoertuig verplicht beschikken over een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

De volgende categorieën vallen hieronder: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonievervoer en openbaar vervoer taxi (= ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale).

Voorwaarden

 • Min. 21 jaar zijn;
 • Een rijbewijs hebben met een geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer;
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28 dat minder dan 3 maanden oud is, voorleggen (jaarlijks nieuw attest te bezorgen aan de bevoegde dienst);
 • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands (niveau B1 of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald.) Het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs volstaat hiervoor. Heb je je diploma niet meer, vul dan de verklaring op eer van de kennis van de Nederlandse taal in via het formulier hierboven;
 • Een kopie van jouw identiteitskaart;
 • Als je een buitenlands (niet-Europees) staatsburger bent: een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België;
 • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

Procedure

 • De kandidaat-bestuurder vraagt een bestuurderspas aan in de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is;
 • Een bestuurderspas aanvragen doe je via het de website van de Vlaamse overheid of via het aanvraagformulier hierboven;
 • De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledige verklaring van het aanvraagdossier;
 • Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen;
 • De bestuurderspas moet opgehaald worden ten laatste 3 maanden na de toekenning ervan.

Kostprijs

23,74 euro te betalen bij afhaling

Regelgeving

De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Opgelet

De bestuurder die in het bezit is van een bestuurderspas is verplicht om volgende zaken aan de gemeente te melden via een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging:

 • Elke wijziging in domicilie, binnen de 10 dagen nadat de situatie zich voordoet;
 • Elke veroordeling, binnen de 10 dagen na het voorval;
 • Elk verlies van rijbewijs met medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen de 24 uur na het voorval.

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas, bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is aan de bevoegde gemeentediensten.