Beschermde monumenten

Inhoud

Het beschermen van een monument heeft als doel belangrijke erfgoedlocaties in Vlaanderen aan te duiden en te behouden voor toekomstige generaties. Dergelijk monument heeft een hoge erfgoedwaarde. Deze erfgoedwaarde kan een archeologische, architecturale, artistieke, culturele, esthetische, historische, industrieel-archeologische, technische, ruimtelijk-structurerende, sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde zijn, of meerdere tegelijk.

  • Hoeve Rustenburgh en kasteel Schoonhove, Boudewijnlaan - Wilgenbroekstraat, beschermd bij KB van 16 oktober 1979
  • Sint-Pieterskerk in Oostkamp
    • Toren, beschermd bij KB van 20 maart 1939
    • Orgel, beschermd bij KB van 25 maart 1980
  • Neogotische kapel, Kapellestraat, beschermd bij MB van 19 februari 2002
  • Station van Oostkamp, beschermd bij MB van 3 januari 1997
  • 't Blauw kasteel, Ravenbosstraat, beschermd bij MB van 31 juli 1997
  • Parochiekerk H. Blasius in Waardamme, beschermd bij MB van 1 december 2000