Beschermde dorpgezichten

Inhoud

Vlaanderen beschermt belangrijke stads- en dorpsgezichten om ze te bewaren voor toekomstige generaties. Dergelijk stads- of dorpsgezicht heeft een hoge erfgoedwaarde. Deze erfgoedwaarde kan een archeologische, architecturale, artistieke, culturele, esthetische, historische, industrieel-archeologische, technische, ruimtelijk-structurerende, sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde zijn, of meerdere tegelijk.

  • Hoeve Rustenburgh met onmiddellijke omgeving, Boudewijnlaan 72 en 75 in Oostkamp: beschermd bij KB van 16 oktober 1979
  • Hoevedomein 't Blauw Kasteel, Ravenbosstraat 10 in Oostkamp: beschermd bij MB van 31 juli 1997
  • Omgeving van de parochiekerk H. Blasius in Waardamme: beschermd bij MB van 1 december 2000