Beleidsplan - meerjarenplan AGB-O 2020-2025

Datum bekendmaking maandag 25 november 2019
Datum besluit zaterdag 16 november 2019

Het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) werd op 16 november 2019 door de raad van bestuur van het AGB-O vastgesteld en op 19 december door de Gemeenteraad goedgekeurd.

Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB-O heeft dezelfde opbouw als het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW en maakt als het ware een integrerend deel uit van het meerjarenplan van de drie autonome openbare besturen van Oostkamp, elk met hun eigen opdracht en finaliteit.

Het meerjarenplan bevat een aantal wettelijke rapporten die bestaan uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting bij het meerjarenplan. Het financieel doelstellingenplan (M1) geeft per beleidsdoelstelling het totaal per type budget (uitgaven, investeringen en financiering) weer opgesplitst in uitgaven, ontvangsten en saldo. De staat van het Financieel evenwicht (M2) geeft het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht weer. Het overzicht van de kredieten (M3) bevat per budgettaire entiteit het totaal van exploitatie (werking), investeringen en financiering (aflossingen en intresten).

Er zijn twee beleidsdoelstellingen van toepassing voor het AGB-O nl.:

  1. Beleid, interne werking en dienstverlening
  2. Algemene financiering.

Alle acties en de onderliggende ramingen zijn prioritair en worden opgenomen in de beleidsrapporteringen.