Reglement op de voorwaarden en de procedure tot het toekennen van een eretitel aan gewezen mandatarissen

Datum bekendmaking maandag 24 oktober 2022
Datum besluit donderdag 20 oktober 2022

Als blijk van erkenning vanwege het bestuur en als waardering voor een lange en eervolle loopbaan als mandataris kan een eretitel voor het beklede mandaat worden toegekend.

Het reglement vindt u bij de downloads.