Gewijzigd huishoudelijk reglement voor de toegang tot en het gebruik van de recyclageparken

Datum besluit donderdag 21 februari 2019

Evoluties op het vlak van het afvalbeheer en administratieve vereenvoudiging leiden tot een aantal belangrijke wijzigingen aan het reglement.