Gemeentelijk retributiereglement op het tijdelijk innemen van openbaar domein voor de uitvoering van bouwwerken

Datum bekendmaking maandag 21 september 2020
Datum besluit donderdag 17 september 2020

Inname openbaar domein | plaatsen van container | plaatsen van verkeersborden

Het komt regelmatig voor dat bij het oprichten of renoveren van gebouwen aannemers het openbare domein wensen te gebruiken voor het tijdelijk stapelen van bouwmaterialen, het plaatsen van werfcontainers en/of het plaatsen van een torenkraan. Teneinde de bouwaannemers aan te zetten om de bezettingsperiode zo kort mogelijk te houden of om alternatieve oplossingen op eigen terrein te voorzien wordt een passende vergoeding voor het bezetten van het openbare domein gevraagd. Het opzet van deze aanpassing van het retributiereglement is tweeledig.
  • Enerzijds wordt de retributievrije periode voor een ‘kleinere’ inname van het openbare domein (plaatsen van een container of materialen) verlengd.
  • Anderzijds wordt de verschuldigde retributie voor andere innames dan louter containers sterker afgestemd op de aard van de veroorzaakte hinder voor de diverse weggebruikers. Hierdoor worden bouwbedrijven sterker aangemoedigd om te zoeken naar een werforganisatie die de hinder op het openbare domein zo beperkt mogelijk houdt.

Voorwaarden

Wanneer u het openbaar domein inneemt (voor bouwwerken, voor plaatsen container, voor plaatsen verkeersborden) of wanneer u werken uitvoert op openbaar domein dan hebt u een vergunning nodig en is in bepaalde gevallen een retributie van toepassing. Details vindt u in het reglement bij de downloads

Procedure

U kan uw aanvraag indienen via volgende e-formulieren
  1. vergunning voor het innemen van openbaar domein voor bouwwerken (plaatsen stelling, kraan, ...)
  2. vergunning voor het plaatsen van verkeersborden op openbaar domein zonder inname openbaar domein
  3. vergunning voor het uitvoeren van wegenwerken
  4. een doorlopende vergunning
  5. het plaatsen van een container (vb. bij verhuis)