Gemeentelijk belastingreglement op de activeringsheffing (heffing op onbebouwde percelen in woongebied en op kavels)

Datum bekendmaking vrijdag 17 december 2021
Datum besluit donderdag 16 december 2021
Het gaat om een belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels, gekoppeld aan het register van onbebouwde percelen.

Het reglement dat u hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.

Bedrag

12,50 euro per strekkende meter palende aan de straat, met een minimumaanslag van 200 euro per onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel (+ indexatie)

Er zijn een aantal vrijstellingen en er is een speciale regel voor hoekpercelen. Hierover leest u meer in het reglement.