Gemeentelijk belastingreglement op de vergunningen bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

Het verlenen van een vergunning aan een dienst voor verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) wordt verplicht belast door de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst gevestigd is. Het decreet op het personenvervoer legt een belasting van 250 euro (+ indexering) op per kalenderjaar per vergund voertuig. Als eenzelfde voertuig zowel ingezet wordt voor het VVB als voor taxidiensten, is de vergunninghouder zowel de belasting op de VVB-vergunning verschuldigd als de eventuele gemeentelijke belasting op de taxidiensten.

Het reglement dat u hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.