Gemeentelijk belastingreglement op de begravingen in niet-vergunde grond en asuitstrooiIng op de strooiweide

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

Het komt voor dat de gemeente een aanvraag ontvangt tot het toestaan van het begraven van een overledene, niet inwoner van de gemeente, in niet-vergunde grond en asuitstrooiing op de strooiweide. Teneinde een wildgroei in dergelijke aanvragen te voorkomen wordt in een belasting voorzien voor personen die geen inwoner zijn van de gemeente en die niet op het grondgebied van de gemeente zijn overleden.

Het reglement dat u hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.