Verbroederingscomité vzw

In zitting van 24 april 2020 beslisten de Gemeenteraad en de OCMW-raad tot toetreding tot Verbroederingscomité vzw. 

De algemene vergadering van Verbroederingscomité vzw besliste op 28 mei 2020 over statutenwijziging.