Beleidsplan - meerjarenplan AGB-O 2020-2025 - jaarlijkse aanpassing - 2023

Datum bekendmaking woensdag 22 november 2023
Datum besluit zaterdag 18 november 2023

Toelichting

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2026 van het AGB-O heeft dezelfde opbouw als het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en het OCMW en maakt als het ware een integrerend deel uit van het meerjarenplan van de drie autonome openbare besturen van Oostkamp, elk met hun eigen opdracht en finaliteit.

Het aangepaste meerjarenplan bevat een aantal wettelijke rapporten die bestaan uit de strategische nota, de financiƫle nota en de toelichting bij het meerjarenplan. Het financieel doelstellingenplan (M1) geeft per beleidsdoelstelling het totaal per type budget (uitgaven, investeringen en financiering) weer opgesplitst in uitgaven, ontvangsten en saldo. De staat van het Financieel evenwicht (M2) geeft het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht weer. Het overzicht van de kredieten (M3) bevat per budgettaire entiteit het totaal van exploitatie (werking), investeringen en financiering (aflossingen en intresten).

Er zijn twee beleidsdoelstellingen van toepassing voor het AGB-O nl.:

  • 11. Beleid, interne werking en dienstverlening
  • 12. Algemene financiering.

Alle acties en de onderliggende ramingen zijn prioritair en worden opgenomen in de beleidsrapporteringen.

De aangepaste, voorziene kredieten per beleidsdoelstelling, beleidsdomein, beleidsveld, actieplan en acties moeten het mogelijk moeten maken om het voorziene beleid in 2020-2026 uit te voeren.

Data beslissingen

Raad van Bestuur AGB-O:

  • beslist op 18 november 2023
  • gepubliceerd op 22 november 2023

Gemeenteraad

  • Goedgekeurd op 21 december 2023
  • besluit gepubliceerd op 22 december 2023