Reglement tot het beperken van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten van woningen

Datum bekendmaking dinsdag 21 februari 2023
Datum besluit donderdag 16 februari 2023

Het subsidiedossier 2020-2025 voor het intergemeentelijk project De Woonwinkel, voorziet in de aanvullende activiteit AA 2_3 dat er een reglement moet vastgesteld en toegepast worden waarbij het conformiteitsattest in tijd wordt beperkt.

Volgens de Vlaamse Codex Wonen moet elke woning, gelegen in het Vlaamse gewest, voldoen aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Met de invoering van het Vlaamse Woninghuurdecreet sinds 1 januari 2019 winnen conformiteitsattesten aan belang. Voor de eigenaar biedt een conformiteitsattest meer rechtszekerheid en bij een juridisch conflict is de vrederechter veel meer dan vroeger aangewezen op een conformiteitsattest.

Een conformiteitsattest is momenteel 10 jaar geldig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van de woning aan de hand van een technisch verslag dat een lijst bevat van mogelijke gebreken.

Deze gebreken worden (sinds 1 januari 2021) onderverdeeld in 3 categorieën: kleine gebreken (categorie I), ernstige gebreken (categorie II) en gebreken die veiligheids- of gezondheidsrisico’s inhouden (categorie III). Zeven kleine gebreken vormen een ernstig gebrek. Vanaf één ernstig gebrek is een woning ongeschikt. Vanaf één ernstig gebrek dat een veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt, wordt een woning onbewoonbaar.

De woningonderzoekers van de Woonwinkel stellen uit praktijkervaring vast dat een conformiteitsattest met een duur van 10 jaar niet altijd strookt met de realiteit en soms te lang is.

De gemeenteraad besliste in zitting van 16 februari 2023 om de geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen in bepaalde gevallen te beperken.