Belastingen & retributies

Verschil tussen belasting en retributie? Een belasting is een opgelegde verplichting zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Een retributie daarentegen is een billijke vergoeding voor een geleverde prestatie.

Overzicht bekendmakingen