Bedrijventerrein De Rampe

Inhoud

Gelegen langs de Gaston Roelandtsstraat, deels langs de spoorweg en het kanaal in het uiterste noorden van de gemeente.

Volgens het gewestplan is dit gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Gelet op de bestaande aanwezige bedrijven die eerder in de sfeer van grootschalige kleinhandel te vinden zijn, is binnen het RUP van afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (4 februari 2011) deze zone herbestemd naar zone voor grootschalige kleinhandel: ‘kleinhandelszone De Rampe’.

Een overzicht van bedrijven per bedrijventerrein vind je via de website van Vlaio.